Poklopci rezervoara sa zaključavanjem

Rezervoari za gorivo i ulje sa poklopcima koji se zaključavaju i time sprečavaju krađu i sabotažu.