ESP - elektronski program stabilnosti

Ostanite u traci

Proklizavanje ili prevrtanje su među najčešćim nezgodama u kojima sudeluju kamioni i da biste ispravili grešku, razvili smo elektronski program stabilnosti (ESP).

Putem zajedničkog dejstva sistema EBS na kamionu, sistema za upravljanje motorom i retardera i kočionog sistema poluprikolice/prikolice, sistem ESP suprotstavlja se silama koje teže da odvuku kamion sa puta.

Sistem čine tri davača na tegljaču koji mere ugao skretanja vozila sa pravca, bočno ubrzanje vozila i položaj točka za upravljanje. Centralna jedinica stalno preračunava dobijene podatke; kada se oni ne poklapaju, aktiviraju se kočnice na jednom ili više točkova. Istovremeno, snižava se vrednost obrtnog momenta motora u odnosu na nižu vrednost brzine kretanja sve dok se ponovo ne ostvari ravnoteža.

 

Sistem ESP je vrlo efikasan u situacijama koje su potencijalno opasne:

  • Prekoračenje ograničene brzine u krivini (npr, kod krivina koje se sužavaju, izlaza sa autoputa, gradskih prolaza)
  • Iznenadno manevrisanje kamionom radi izbegavanja prepreka na putu (npr. prilikom zakretanja točka upravljača pokretom iz ramena i proklizavanja točkova)
  • Natovarena poluprikolica u uskim krivinama na klizavoj podlozi (preklapanje tegljača i poluprikolice)