LKS - Podrška za kretanje u traci

Ostanite na sredini puta

Sada postoji automatski sistem koji vam pomaže da pratite položaj kamiona na putu. Ako se previše približite ivici puta ili središnjoj liniji, oglasiće se zvučni signal. Podrška za kretanje u traci (LKS) vam pomaže kada vam nešto odvuče pažnju.

LKS je sistem podrške vozača koji vas obaveštava ako kamion neplanirano skrene iz trenutne trake. Uglavnom se primenjuje u transportu robe na duge razdaljine, kada se kamion kreće stalnom brzinom kretanja u jednoličnom okruženju.


 

Glavni delovi sistema LKS su kamera, procesor i upravljačka jedinica. Kamera neprestano snima oznake na putu. Informacija se šalje upravljačkoj jedinici koja je zatim obrađuje, a spojena je na primer s brzinomerom, signalom kočenja i pokazivačem smera. Ako se zadovolji broj kriterijuma koji pokazuje da kamion nenamerno skreće iz trake, upravljačka jedinica šalje upozoravajući signal.

LKS se lako aktivira ili deaktivira, pritiskom prekidača na instrument tabli.