Bezbednost kabine

Bezbednost kabine

Kabine ispitane na sudare
Najuobičajeniji vidovi udesa kamiona su čeoni sudar ili prevrtanje kamiona. U ovom slučaju, kao i kod drugih vidova udesa kada o kabinu udari spoljašnji predmet ili kada ona udari o podlogu, osnovni zadatak kabine je da primi nastalu energiju na sebe da bi se obezbedio dovoljan prostor za preživljavanje putnika u kabini.

U firmi Volvo Trucks detaljno testiramo kabine kroz brojna ispitivanja, uključujući proveru kabine prilikom čeonog udara klatna o nju. Sve kabine ispunjavaju švedski standard u pogledu čvrstoće - standard najstrožiji u svetu.

Apsorbovanje energije tokom sudara
Velike sile deluju kada dođe do udesa. Sila kojoj je izložen vozač verovatno je bar dva puta veća od njegove celokupne težine. Zbog toga, unutrašnjost kabine treba da apsorbuje energiju da bi se smanjio njen uticaj na čoveka.

 

U svim našim kabinama, volan i instrument tabla apsorbuju energiju, kao i unutrašnja oprema u visini kolena. Sve presvlake su izrađene od materijala koji nije zapaljiv.

Pored toga, unutrašnja oprema kao npr. mikrotalasna pećnica i aparat za kafu čvrsto su pričvršćeni za konstrukciju kabine. Prilikom sudara ili iznenadnog kočenja, oni ostaju na svom mestu.