Tačno ono što vam treba

Znamo da se suočavate sa raznoraznim transportnim izazovima. Uz vas smo sve vreme, bez obzira na to da li oni podrazumevaju pronalaženje rešenja za sakupljanje otpada, obavljanje lakih građevinskih zadataka ili transport tečnih naftnih proizvoda.

Ne bismo mnogo preterali kada bismo rekli da ima skoro isto toliko konfiguracija novih Volvo FE kamiona koliko ima zadataka koje treba obaviti. Zato nam je najvažnije da vam ponudimo fleksibilan asortiman opcija za nadgradnje i šasije.

Ako je šasija odgovarajuća, svaki transportni posao se obavlja efikasnije.
Volvo FE cisterna
Uz vas sve vreme

Od prvog kontakta sa vama i identifikacije optimalne nadgradnje za vaše potrebe, preko kontakta sa isporučiocima nadgradnje i vođenja ovog procesa do konačnog dogovora oko isporuke, ne posustajemo sve dok ne zadovoljimo vaše komercijalne i transportne zahteve. Sa firmom Volvo ovo putovanje je znatno lakše zbog njene postojeće saradnje sa isporučiocima nadgradnji. Možemo da im pošaljemo detaljne CAD crteže kako bi efikasnije radili i konačno isporučili kvalitetno, individualno rešenje – vaš sledeći kamion.

Ovaj kamion je više nego spreman za predstojeće zadatke jer ima izvanredan potencijal i fleksibilnost za postavljanje nadgradnje.

Postojeća saradnja sa isporučiocima nadgradnji nam omogućava da konstruišemo i napravimo šasiju tačno prema vašoj specifikaciji.
Šasija za Volvo FE

Robustni i fleksibilni

Sa tehničke tačke gledišta, ima mnogo razloga zašto su Volvo Trucks i novi Volvo FE ovoliko fleksibilni. Robustna i kruta šasija je kvadratna i ravna, pa se na nju lako postavlja nadgradnja. To omogućava pronalaženje rešenja koje zadovoljava najstrože radne zahteve.

4
Fleksibilnost