Specifikacije pogonske grupe za novi Volvo FM

Na ovoj stranici nalaze se sledeće informacije:

  • Motori
  • I-Shift
  • Softverski paketi za I-Shift
  • Ručni menjači
  • Pogonske osovine
  • Prenosni odnosi pogonskih osovina
  • Kombinacije pogonske grupe
  • Izvodi snage

Preuzmite kompletne specifikacije pogonske grupe (PDF)


Motori

D11K D13K
Standard o emisiji Euro 6 Euro 6
Br. cilindara 6 6
Radna zapremina 10,8 dm3 12,8 dm3
Hod klipa 152 mm 158 mm
Prečnik cilindra 123 mm 131 mm
Stepen kompresije 17.0:1 17.0:1
Snaga izduvne kočnice 160 kW (2400 o/min) 200 kW (2300 o/min)
Snaga VEB kočnice 290 kW (2400 o/min)
VEB opcija
Snaga VEB+ kočnice 375 kW (2300 o/min)
VEB+ opcija
Filteri za ulje 2 punoprotočna, 1 zaobilazni 2 punoprotočna, 1 zaobilazni
Zapremina ulja, uključujući filter 36 l 33 l
Rashladni sistem, ukupna zapremina 36 l 38 l


Preduslovi za gorivo
Samo gorivo bez sumpora (EN590, maksimalno 10 ppm).

Izvod snage na motoru
Izlazni obrtni moment Prenosni odnos, D11K Prenosni odnos, D13K
EPTT650 650 Nm* 1.08:1 1.26:1
EPTT1000 1000 Nm* 1.08:1 1.26:1

* Izlazni obrtni moment i u vožnji i u mirovanju.

D11K – snaga/obrtni moment D13K – snaga/obrtni moment
 Krive snage i obrtnog momenta D11K motora  Krive snage i obrtnog momenta D13K motora
Neto izlazna snaga prema standardu EC 582/2011 Neto izlazna snaga prema standardu EC 582/2011

D11K330 (243 kW)
Maksimalna snaga na 1600–1900 o/min 330 KS
Maksimalni obrtni moment na 950–1400 o/min 1600 Nm

D11K370 (273 kW)
Maksimalna snaga na 1600–1900 o/min 370 KS
Maksimalni obrtni moment na 950–1400 o/min 1750 Nm

D11K410 (302 kW)
Maksimalna snaga na 1600–1900 o/min 410 KS
Maksimalni obrtni moment na 1000–1400 o/min 1950 Nm

D11K450 (332 kW)
Maksimalna snaga na 1600–1900 o/min 450 KS
Maksimalni obrtni moment na 1000–1400 o/min 2150 Nm
D13K420 (309 kW)
Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min 420 KS
Maksimalni obrtni moment na 860–1400 o/min 2100 Nm

D13K460 (338 kW)
Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min 460 KS
Maksimalni obrtni moment na 900–1400 o/min 2300 Nm

D13K500 (368 kW)
Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min 500 KS
Maksimalni obrtni moment na 1000–1400 o/min 2500 Nm

I-Shift

Dvanaestobrzinski menjač sa udvostručavanjem broja stepeni prenosa i promenom opsega pomoću automatizovanog sistema za promenu stepena prenosa. Na I-Shift mogu da se montiraju kompaktni retarder, izvod snage, pumpa servo upravljača za vanredne situacije i hladnjak za ulje.


Tip Najviši stepen prenosa Obrtni moment motora Ukupna težina vučnog voza
AT2412E Direktan 2400 Nm 44 t
AT2612E Direktan 2600 Nm 60 t
ATO2612E Štedni 2600 Nm 60 t

Softverski paketi za I-Shift

Basic (TP-BAS)
Postoji kao standard kod I-Shift menjača i omogućava mu osnovne funkcije.

Distribution & Construction (TP-DICON)
Prilagođava menjač distributivnim i građevinskim operacijama. Obuhvata funkcije koje vozaču olakšavaju pokretanje kamiona i njegovo manevrisanje u uskim četvrtima.

Long Haul & Fuel Economy (TP-FUEC)
Sadrži inteligentne funkcije koje umanjuju potrošnju goriva. Ovaj programski paket je posebno pogodan za dugolinijske transporte.
Long Haul & Fuel Economy with I-See (TP-FUEC3)
Paket „Long Haul & Fuel Economy“ sa dodatkom funkcija I-See i I-Cruise, u cilju još veće uštede goriva.

Heavy Duty Transport (TP-HD)
Optimizira I-Shift za vučne vozove velike težine (>85 tona). Postoji samo za AT2612E.
 
Heavy Duty Transport with I-See (TP-HD3)
Paket „Heavy Duty Transport“ sa dodatkom funkcija I-See i I-Cruise, u cilju još veće uštede goriva.

Funkcije TP-BAS TP-DICON TP-FUEC TP-FUEC3 TP-HD TP-HD3* 
Osnovna strategija pri promeni stepena prenosa ● 
Promena stepena prenosa zbog performansi ● 
Osnovno podešavanje izbora stepena prenosa ● 
Monitor temperature ulja u menjaču ● 
Poboljšana strategija promene stepena prenosa ● 
Kontrola kretanja malom brzinom ● 
I-Roll ● 
Inteligentna regulacija stalne brzine kretanja ● 
I-See, uključujući I-Cruise ● 
Regulacija vučnog voza velike težine ● 
   
Dodatne opcije  
Poboljšane funkcije izvoda snage ● 
Poboljšano podešavanje izbora stepena prenosa, uključujući funkciju „kickdown“ ● 
Poboljšane performanse – loši putevi ● 
* Postoji samo za AT2612E.

Ručni menjači

Četrnaestobrzinski ručni menjač sa udvostručavanjem broja stepeni prenosa i promenom opsega: dva sporohodna stepena prenosa i dvanaest sinhronizovanih stepeni prenosa za hod unapred, kao i četiri stepena prenosa za hod unazad. Rukovanje putem kablova obezbeđuje kratke i jasne položaje ručice menjača i eliminiše vibracije u njoj. Patentirani sinhronizovani menjač sa servo funkcijom omogućava male sile pri promeni stepena prenosa. Na menjače se mogu ugraditi kompaktni retarder, izvod snage, pumpa servo upravljača za vanredne situacije i hladnjak za ulje.

Tip Najviši stepen prenosa Obrtni moment motora Ukupna težina vučnog voza
VT2009B Direktan 2000 Nm 60 t
VT2214B Direktan 2200 Nm 100 t
VTO2214B Štedni 2200 Nm 100 t
VT2514B Direktan 2500 Nm 100 t
VTO2514B Štedni 2500 Nm 100 t

Pogonske osovine

Tip Osovina Zupčanik Maksimalni obrtni moment Maksimalno opterećenje 1 ili 2 osovine Ukupna težina vučnog voza
Jednostruka redukcija
RSS1344C/D Jednostruka Hipoidni 2600 Nm 13 t 44 t
RSS1356 Jednostruka Hipoidni 2400/2800 Nm 13 t 56/44 t
RSS1360 Jednostruka Hipoidni 3550 Nm 13 t 60 t
RTS2370A Tandem Hipoidni 3550 Nm 23 t 70 t

Redukcija u glavčinama
RSH1370F Jednostruka Konusno spiralni 3550 Nm 13 t 70 t
RTH2610F Tandem Konusno spiralni 3550 Nm 26 t 100 t
RTH3210F Tandem Konusno spiralni 3550 Nm 32 t 100 t
RTH3312 Tandem Konusno spiralni 3550 Nm 33 t 120 t

Prenosni odnosi pogonskih osovina

RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370A RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.43:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1* 2.64:1 2.64:1 2.57:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 2.79:1 2.85:1 2.83:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 3.10:1 3.08:1 3.09:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.44:1 3.40:1 3.40:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
3.36:1 3.67:1 3.67:1 3.78:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 7.21:1
3.70:1 4.11:1 4.13:1 4.55:1 4.55:1
4.11:1 4.50:1 5.41:1 5.41:1
4.63:1 5.14:1 7.21:1
5.29:1 5.67:1
6.17:1
* Za RSS1344D.

Kombinacije pogonske grupe

D11K330 D11K370 D11K410 D11K450 D13K420 D13K460 D13K500
Ručni menjač
VT2009B
VT2214B
VTO2214B
VT2514B
VTO2514B

I-Shift
AT2412E
AT2612E
ATO2612E

Osovine sa jednostrukom redukcijom
RSS1344C/D
RSS1356
RSS1360
RTS2370B

Osovine sa redukcijom u glavčinama
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312

Izvodi snage

Za pogon svih tipova opreme za nadgradnju postoji veliki asortiman izvoda snage koji ne zavise ili zavise od kvačila.


NA MOTORU

PTER-DIN
Zadnji izvod snage na motoru za direktan pogon hidraulične pumpe.

PTER1400
Zadnji izvod snage na motoru sa prirubnicom za priključivanje hidraulične pumpe.

PTER100
Zadnji izvod snage na motoru sa prirubnicom za priključivanje hidraulične pumpe.

NA MENJAČU

PTR-F
Priključak za prirubnicu, mali ili veliki broj obrtaja.

PTR-FL/FH
Priključak za prirubnicu, mali ili veliki broj obrtaja.

PTR-D/PTR-DM/PTR-DH
Mali/srednji/veliki broj obrtaja, DIN priključak za direktno priključivanje hidraulične pumpe.

PTRD-F
Veliki broj obrtaja, priključak za prirubnicu za direktno postavljeno kardansko vratilo.

PTRD-D
Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom. DIN priključak sa prednje i zadnje strane za direktno priključivanje hidrauličnih pumpi.

PTRD-D1
Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom. Priključak za prirubnicu sa zadnje strane i DIN priključak sa prednje.

PTRD-D2
Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom sa zadnje strane i jednostrukim pogonom sa prednje strane. Dva priključka za prirubnicu sa zadnje strane i jedan DIN priključak sa prednje.