Manažment spotreby paliva

Úspora paliva sa môže dosiahnuť nielen zlepšeniami pohonu, ale aj inteligentnými riešeniami manažmentu spotreby paliva. Kombinácia palivovo hospodárnych vozidiel, školenia vodičov a systémov manažmentu spotreby paliva má čoraz väčší význam pre mnohé spoločnosti a v snahe o zníženie vplyvu ťažkej dopravy na životné prostredie.
S cieľom lepšieho využitia našich nákladných vozidiel ponúkame našim zákazníkom služby manažmentu spotreby paliva a školenia. Konkrétne riešenia pre svoju krajinu nájdete na pravej strane.