Hybridné systémy

Spoločnosť Volvo Trucks má viac ako dvadsať rokov skúseností s hybridnou technológiou. Prvé hybridné riešenie pre ťažké vozidlá bolo prezentované už v roku 1985. Spoločnosť Volvo je odvtedy na špici vývoja a dnes niekoľko vozidiel Volvo FE Hybrid pracuje v oblasti komunálneho odpadu vo Švédsku a Spojenom kráľovstve.

Čistejšie a tichšie
Hybridné vozidlá Volvo Trucks sú poháňané palivovo hospodárnym vznetovým motorom s objemom 7 l spolu s výkonným elektrickým motorom, ktorý funguje aj ako generátor. V režime elektrického pohonu nákladné vozidlo jazdí úplne bez emisií a veľmi ticho. Najnovšia verzia ušetrí až 20 % paliva v porovnaní s nákladným vozidlom so vznetovým motorom pracujúcim v distribúcii.

Súčasné vznetové motory v hybridnej technológii majú aj potenciál pracovať s obnoviteľným biopalivom. Pri prepravných úlohách takto vôbec nebude vznikať oxid uhoľnatý, čo pripravuje pôdu pre udržateľnú prepravu.