Materiály a recyklovanie

Približne 85 – 90 % nákladného vozidla Volvo sa recykluje a približne jedna tretina (33 % hmotnosti) materiálov používaných v nových nákladných vozidlách pochádza z recyklovaných materiálov. Dokážeme to, pretože napríklad všetky plastové komponenty s hmotnosťou viac ako 50 gramov sú označené a umožňujú jednoduchú identifikáciu.
S cieľom zaručiť, aby sa nákladné vozidlá Volvo dali recyklovať a znovu použiť, renovujeme aj použité diely, poskytujeme návody na demontáž a v niektorých krajinách máme v prevádzke zariadenia na demontáž.