Sledujte vývoj ziskovosti pomocou aplikácie Dynafleet

Prepravcovia, ktorí používajú systém Dynafleet Palivo a životné prostredie, majú vynikajúci prehľad o efektívnosti vozového parku a vodičov a hospodárnosti paliva. To znamená, že je možné monitorovať a rozvíjať štýly jazdy, a následne znížiť emisie CO2 a spotrebu paliva až o 7 %. Vďaka novej aplikácii majú teraz správcovia vozových parkov nepretržitý prístup k týmto informáciám bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú – a môžu sledovať ziskovosť.

Úspora až 7 %

„Nová aplikácia Dynafleet mi umožňuje sledovať palivovú hospodárnosť, nech som kdekoľvek. Moji vodiči budú aplikáciu čoskoro používať v rámci vzájomného súperenia – pomôže to zmobilizovať všetkých k úsiliu o dosiahnutie rovnakého cieľa.‟
Richard Pinel, technik v divízii účtovníctva a poistenia, Société Armoricaine de Canalisations, Francúzsko


Skontrolujte aktuálny stav

SKONTROLUJTE AKTUÁLNY STAV
Pomocou aplikácie Dynafleet na zariadeniach iOS a Android môžu prepravcovia kontrolovať spotrebu paliva, štýl jazdy vodiča a vplyv celého vozového parku alebo jednotlivých vozidiel na životné prostredie. Nové hodnotenie úspory paliva uľahčuje meranie zlepšenia alebo zhoršenia palivovej hospodárnosti. Aktualizovaná verzia hodnotí jazdu vašich vodičov na základe ich spotreby. Vodiči si môžu sledovať svoje vlastnú spotrebu už počas jazdy a tiež si porovnať výsledky s ostatnými vodičmi.

LEPŠÍ PREHĽAD SO SYSTÉMOM DYNAFLEET
Pomocou údajov v reálnom čase o polohe vozidiel, nákladoch, hladinách paliva, pracovnom čase vodičov, správ o emisiách a spotrebe paliva môže prepravca riešiť neočakávané problémy, maximalizovať produktivitu a vykonať ľubovoľný počet rozhodnutí prinášajúcich úsporu paliva. Na konci pracovného dňa poskytujú správy systému Dynafleet úplný obraz o činnosti každého vozidla a vodiča.


Najlepšia cesta so systémom Dynafleet

ZACHYTENIE NAJLEPŠÍCH ŠTÝLOV JAZDY
Aj v prípade skúsených vodičov a s odhadom potenciálnych oblastí úspory paliva pomocou systému Dynafleet vyžaduje úspora paliva zmenu prístupu vodiča. Preto je školenie vodičov také dôležité. Najlepší štýl jazdy je však potrebné aplikovať každý deň s cieľom udržať úspornosť a zlepšiť ziskovosť. To sa dá dosiahnuť oveľa ľahšie, keď máte ako prepravca alebo vodič hodnotenie úspory paliva priamo na dlani.

HÁDAJTE, KTORÉ ŠKOLENIE VODIČOV UDÁVA SMER?
Program rozvoja vodičov spoločnosti Volvo je najvýhodnejší, keď sa používa v dlhodobej stratégii, buduje sa a zlepšuje na základe údajov z rôznych správ systému Dynafleet. Využíva techniky jazdy najefektívnejšie z hľadiska palivovej hospodárnosti v systéme, ktorý zahŕňa analýzu, zhodnotenie a určenie nových cieľov pre vodičov. Predovšetkým ide o systematický prístup zaručenia najhospodárnejšieho štýlu jazdy, ktorý prináša udržateľné úspory, v celom vozovom parku.

Palivová hospodárnosť a ziskovosť

STÚPAJÚCA ŠPIRÁLA PALIVOVEJ HOSPODÁRNOSTI A ZISKOVOSTI
Skúsenosti ukazujú, že so znížením spotreby paliva sa znižuje aj opotrebovanie tak vozidla, ako aj vodiča. Výsledkom sú nižšie náklady na údržbu a opravy a lepšie pracovné prostredie. Vodiči zažívajú menej stresov a stávajú sa produktívnejšími. Znižuje sa riziko a zlepšuje sa povesť prepravcu – spolu so ziskovosťou.

Ak sa pozrieme ešte ďalej, efektívnejším spôsobom sa zvládne viac prepravných úloh s maximálnym využitím vzácneho paliva.

APLIKÁCIA DYNAFLEET
Zákazníci systému Dynafleet si teraz môžu aplikáciu prevziať zo služby Appstore a Google Play. Začnite zadaním vašich prihlasovacích údajov a hesla.

Aplikácia Dynafleet

ROZVOJ VODIČA
V programe rozvoja vodičov spoločnosti Volvo, ktorý je vhodný pre individuálne požiadavky vašich činností a vodičov, je k dispozícii široký výber kurzov. Okrem palivovej hospodárnosti a vplyvu na životné prostredie zahŕňajú problematiku zdravia, legislatívy a predvídania nebezpečenstva. Sú to školiace kurzy pre pokročilých, ktoré môžu skončiť získaním osvedčením o odbornej spôsobilosti vodiča, ktoré vyžaduje EÚ.

DYNAFLEET – NÁSTROJE
Telematický systém Volvo uvedený na trh v roku 2004 sa vyvinul na súpravu nástrojov, ktoré prepravcovi poskytujú živý prehľad o polohe vozového parku a dôležité štatistické údaje. Spolu so špecializovaným komunikačným systémom vytvárajú zo systému Dynafleet ideálne pracovné rozhranie. Správca vozového parku má službu online na dosah najbližšieho počítača, tabletu alebo smartfónu.

správa