Automatická klimatizácia

Testy ukázali, že ak je teplota v kabíne príliš vysoká, vodiči častejšie robia chyby a zle odhadujú situáciu. Klíma v kabíne má teda veľký vplyv na vodičovu produktivitu a bezpečnosť.

Vyžaduje si to však viac ako iba štandardné vybavenie - ventilátor, ohrievač alebo chladnička v kabíne nestačia na vytvorenie optimálnej klímy. To bol dôvod, prečo sme vyvinuli elektronický klimatizačný systém Volvo (ECC, Electronic Climate Control), prvý svojho druhu.

 

Ak je v nákladnom vozidle systém ECC, stačí len nastaviť požadovanú teplotu na regulátore teploty a o zvyšok sa postará samotný systém. ECC je vysokopokrokový systém, ktorý monitoruje teplotu v kabíne a vonku, teplotu vo výparníku, otáčky motora za minútu a niektoré ďalšie parametre. Teplotu v kabíne, prúdenie vzduchu a pravidelný prívod čerstvého vzduchu reguluje termostat systému.
 
Klímu v kabíne si teda ovládate sami. Jednoduchým stlačením tlačidla môžete vypnúť automatický režim.