Nietreba dupať na brzdu

Keď ide o brzdy, prispieva elektronický brzdový systém (EBS) a patentovaná technológia kotúčových bŕzd k vysokému stupňu bezpečnosti.

Pomocou tohto systému je interakcia bŕzd medzi ťahačom a návesom bezproblémova, brzdná dráha je kratšia, stabilita je lepšia a celá jazdná súprava sa v porovnaní s bežnými brzdovými systémami lepšie udrží na vozovke.

Pevné kotúče bŕzd sú vyrobené z obzvlášť žiaruvzdorného  materiálu, takže je znížené riziko opotrebenia bŕzd pri opakovanom  ostrom  brzdení  a  je  veľmi  nepravdepodobné,  že by  mohlo  dôjsť   k deformácii kotúčov následkom výkyvov teploty.

 

Ďalšie výhody systému  EBS:

  • Úprava tlaku na kolese alebo na osi kolesa
  • Elektronický prenos požiadavky na brzdenie (zo strany vodiča alebo inak) na jednotlivé kolesá a náves
  • Pneumatická záloha
  • Lepšia reakcia bŕzd (citlivosť bŕzd je podobná ako v osobnom aute)
  • Elektronická kontrola zaťaženia a vyváženosti brzdnej sily
  • Protiblokovací brzdový systém, systém kontroly trakcie
  • Riadenie sily spojky pre lepšiu súčinnosť bŕzd mezi tahačom a návesom
  • Riadenie opotrebenia obloženia pre dlhšie servisné intervaly
  • Integrovaný retardér