Robíme svet bezpečnejším

Niektorí ľudia chápu bezpečnosť ako ochranu vodiča v ohrození. To je však iba časť celku.

Bezpečnosť nákladného vozidla Volvo sa nepretržite a dôkladne testuje - v našich laboratóriách na testovacích vozidlách a tiež vonku v teréne.

Za skutočnosť, že sme vždy patrili medzi špičku v oblasti bezpečnosti, nevďačíme iba výsledkom našich priekopníckych bezpečnostných inovácií. Je to tým, že náš koncept  bezpečnosti  vždy ponímal bezpečnosť v širšom zmysle slova: kladie dôraz na osobné, rodinné a obchodné hodnoty.

 

Pokiaľ hovoríme o bezpečnosti, sú v centre pozornosti ľudia, my všetci a tiež naši zákazníci. Zakladatelia našej spoločnosti vyjadrili túto myšlienku takto: "Ľudia riadia auto a auto ich prepravuje. Bezpečnosť je a musí byť základným princípom všetkých dizajnérskych prác."

Pred samotným navrhovaním nákladného vozidla Volvo sa pozeráme na bezpečnosť z dvoch hlavných hľadísk: predchádzanie nehodám a znižovanie počtu zranení. Viac sa dozviete v našej ponuke vpravo.