Ťažká váha v celosvetovom merítku

Predaj a servis nákladných vozidiel Volvo sa uskutočňuje vo viac ako 130 krajinách sveta prostredníctvom 650 predajcov a 1 450 servisov.

Viac ako 90 % nákladných vozidiel je ťažkotonážnych, vážiacich viac ako 16 ton, vďaka čomu je spoločnosť Volvo Truck tretím najväčším výrobcom vysokovýkonných nákladných vozidiel na svete.

Spolu máme po celom svete deväť montážnych závodov a osem závodov, ktoré vlastnia miestni partneri.