Každému nákladnému vozidlu sa dostáva osobitná pozornosť

Každému nákladnému vozidlu sa dostáva osobitná pozornosť

Služba Genuine Volvo Service prináša individuálny servisný plán pre každé nákladné vozidlo, ktorý spĺňa požiadavky týkajúce sa nákladného vozidla a podnikania.

Plánovaná údržba
Základný princíp servisnej služby Genuine Volvo Service spoločnosti Volvo spočíva v tom, že všetky servisné činnosti sa vykonávajú počas plánovanej údržby vozidla.

Spoločne zhodnotíme servisné potreby a vytvoríme servisný plán, ktorý zabezpečí maximálne využitie nákladného vozidla Volvo. Poraďte sa so svojím predajcom o možnostiach vytvorenia takéhoto "zdravotného" plánu pre vaše vozidlo a podnikanie.