Volvo Service Contracts

Aby bol každý deň lepší.

Dosiahnutie lepšej prevádzkyschopnosti vašich nákladných vozidiel je teraz jednoduché. Rovnako jednoduché je dosiahnuť nižšie náklady spojené s vlastníctvom, zlepšenú kontrolu prevádzky a viac času na vaše podnikanie. Riešením sú Servisné zmluvy Volvo, ktoré zlepšujú prevádzku už aj tak výkonného nákladného vozidla a sú pridanou hodnotou pre vaše podnikanie.

Vaše vozidlo je vždy vo výbornom stave

Vaše vozidlo je vždy vo výbornom stave

Vďaka servisnej zmluve dostane vaše nákladné vozidlo najlepšiu starostlivosť a bude udržiavané vo výbornom stave. O jeho servis sa postarajú vyškolení mechanici, ktorí zabezpečia jeho najlepší výkon – a to tak, aby sme čo najmenej narušili hladký chod vašej prevádzky.

Hladký chod vašej prevádzky

Hladký chod vašej prevádzky

Náš servis zabezpečuje prevádzkyschopnosť vášho vozidla a zlepšuje vaše podnikanie. Vaše dodávky sú predvídateľnejšie, efektívnejšie a ziskovejšie. Výsledkom sú lepšie vzťahy s vašimi súčasnými zákazníkmi.

Náklady pod kontrolou

Náklady pod kontrolou – jednoduchšia administratíva

Okrem pridanej hodnoty pre váš podnik majú servisné zmluvy pozitívny vplyv aj na náklady. Získate lepší prehľad, ušetríte čas a peniaze v oblasti administratívy a správne servisované nákladné vozidlo má úspornejšiu prevádzku. Všetky tieto faktory znižujú celkové náklady spojené s vlastníctvom a odbremeňujú vás, takže sa môžete sústrediť na rast vášho podnikania.

100 % prevádzkyschopnosť

Ako veľmi chcete zlepšiť vašu každodennú prevádzku?

Odpovedaním na túto otázku rozhodujete o výbere zmluvy. Všetky vám poskytnú lepšie fungujúce vozidlo, ale vďaka Zlatej zmluve získate aj bezstarostné vlastníctvo a 100 % prevádzkyschopnosť.