Technické školenia

Spoločnosť Volvo Truck Slovak poskytuje možnosti vzdelávania pre pracovníkov servisných služieb.

Odborné školenia pre pracovníkov servisných služieb poskytujú vedomosti o procedúrach odstraňovania porúch a o konštrukcii nákladných vozidiel Volvo. Školenia sú rozdelené do jednotlivých tématických celkov a niektoré z nich na seba naväzujú. Základným školením je Basic Vehicle Technology, ktoré je povinný absolvovať každý nový mechanik. Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu môžu byť mechanici príhlásení na jednotlivé odborné kurzy, ktoré zastrešuje regionálne školiace centrum spoločnosti Volvo Truck Czech, s.r.o.

Všetky podrobné informácie týkajúce sa podmienok registrácie na školenia, plánu školení nájdete na stránke regionálneho školiaceho centra spoločnosti Volvo Truck Czech, s.r.o.