Produkt

Spoznajte svoje nákladné vozidlo
Rýchle oboznámenie sa s nákladným vozidlom prináša dobrý začiatok práce a maximálnu využiteľnosť už od prvého dňa. Pomáha tiež pri vytváraní pracovných postupov a získavaní špecifických vedomostí o vozidlách Volvo.

Úvod k produktom - vozidlá FL, FE, FH a FM

  • dvoj- až štvorhodinový školiaci kurz o vozidle pre zákazníkov, ktorí si kúpili nové nákladné vozidlo, 
  • teoretické školenie a obhliadka nákladného vozidla, 
  • podrobné informácie o produkte určené vodičom, 
  • tento kurz je bezplatný pri kúpe každého nového vozidla.