Rozšírte podnikanie bez zaplatenia vysokej hotovosti so službou Volvo Basic Lease

Služba Volvo Basic Lease je finančné riešenie, ktoré vám poskytuje možnosť úplného využívania nákladného vozidla alebo vozového parku na určité obdobie bez starostí, ktoré prináša nákup v hotovosti. Zahŕňa pevné mesačné splátky a môže predstavovať vysokoefektívny spôsob financovania nákladného vozidla. Nákladné vozidlo sa vykazuje ako aktívum vo vašej účtovnej uzávierke.

Optimalizácia peňažného toku

S týmto riešením sa nákladné vozidlo stáva samofinancovateľným vďaka pevnému poplatku za nájom rozloženému na celé obdobie prenájmu, ktoré predstavuje 100% odpočítateľnú daňovú položku, a minimálne počiatočné kapitálové výdavky. Toto podstatne zlepšuje peňažný tok. Ako možnosť môžete do zmluvy pridať zostatkovú hodnotu (paušálnu jednorazovú čiastku), čím sa mesačné splátky znížia ešte viac.

Získate aj možnosť flexibilného ukončenia zmluvy. Môžete predĺžiť lízing s minimálnymi nákladmi alebo využiť výhodu čistého výnosu z predaja aktíva.

Výhody služby Volvo Basic Lease

  • Pevné mesačné splátky zjednodušujú rozpočet
  • Menšie napätie v peňažnom toku
  • Znížené kapitálové výdavky vytvárajúce súlad nákladov s výnosmi

Voliteľné

  • Opravy a údržba Volvo
  • Poistenie Volvo
  • Výmena pneumatík
  • Zostatková hodnota