Volvo Business Lease – finančné riešenie s nízkym rizikom

Volvo Business Lease - finančné riešenie s nízkym rizikom. Ak potrebujete najmodernejšie nákladné vozidlá Volvo za nízku cenu - služba Volvo Business Lease je perfektným riešením. Poskytuje vám možnosť úplného využívania nákladného vozidla bez zodpovednosti, ktorú často prináša vlastníctvo.
Po skončení stanoveného obdobia nám vozidlo jednoducho vrátite. Alebo sa lízing predĺži. Alebo využijete výhodu možnosti odkúpenia na základe trhovej hodnoty vozidla. Nákladné vozidlo sa nevykazuje ako aktívum vo vašej účtovnej uzávierke.

Nízke finančné riziko
Služba Volvo Business Lease je finančné riešenie pre nákladné vozidlá Volvo s nízkym rizikom. Poskytuje vám možnosť úplného využívania a kontroly nad vozidlom, ktorého právnym vlastníkom zostáva spoločnosť Volvo. Pre vás to znamená minimálne vyrušovanie a žiadne starosti s likvidáciou alebo odpisovaním.

Znížené kapitálové výdavky
Nepotrebujete žiadne veľké kapitálové výdavky, čím sa uvoľňuje váš kapitál. Okrem toho, lízingové splátky sa udržiavajú na nízkej úrovni, pretože sa spláca len malá časť hodnoty vozidla (rozdiel medzi cenou vozidla na začiatku zmluvy a predpokladanou zostatkovou hodnotou). Toto prispieva k zlepšeniu finančného toku.

Výhody služby Volvo Business Lease

  • Znížené kapitálové výdavky a zlepšený finančný tok
  • Nízke pevné mesačné nájomné zjednodušuje zostavenie rozpočtu a systému riadenia
  • Žiadne riziká ani nepríjemnosti s likvidáciou - vozidlo nám jednoducho vrátite

Voliteľné

  • Predĺženie lízingu na konci prvého obdobia
  • Opravy a údržba Volvo
  • Poistenie Volvo
  • Výmena pneumatík