All-inclusive Volvo Premium Lease

Služba Volvo Premium Lease je celkové riešenie, v ktorom sa spájajú všetky výhody zmluvy lízingu nákladného vozidla so špičkovým servisom, opravami a plánom údržby. Všetko za jednu, pevne stanovenú mesačnú splátku.

K dispozícii je niekoľko úrovní, každá je prispôsobená vašim potrebám a požiadavkám. Nákladné vozidlo sa nevykazuje ako aktívum vo vašej účtovnej uzávierke.

Úplne bez starostí
Služba Volvo Premium Lease vás skutočne oslobodí od zodpovednosti starostí spojených s vlastníctvom. Môžete očakávať minimum starostí bez rizika spojeného s likvidáciou alebo odpisovaním - po skončení stanoveného obdobia nám vozidlo jednoducho vrátite.

Niekoľko úrovní na výber
K dispozícii je niekoľko úrovní služby Volvo Premium Lease. Každá je presne prispôsobená požiadavkám a môže obsahovať všetko od služby Volvo Financing, cestnej dane, služby Opravy a údržba Volvo po poistenie Volvo. V zásade všetko okrem nákladov na palivo a vodiča.

Znížené kapitálové výdavky, zlepšený peňažný tok
So službou Volvo Premium Lease nepotrebujete žiadne veľké kapitálové výdavky, čím sa uvoľňuje váš kapitál. Okrem toho, lízingové splátky sa udržiavajú na nízkej úrovni, pretože sa spláca len malá časť hodnoty vozidla (rozdiel medzi cenou vozidla na začiatku zmluvy a predpokladanou zostatkovou hodnotou). Toto prispieva k zlepšeniu finančného toku.

Výhody služby Volvo Premium Lease

  • Obsahuje financovanie Volvo, cestnú daň, službu Opravy a údržba Volvo, poistenie Volvo a výmenu pneumatík
  • Minimálne riziko a starosti v podnikaní
  • Pevné a predvídateľné náklady prispievajúce k zostaveniu presného rozpočtu a zlepšenému toku peňazí
  • Znížené kapitálové výdavky
  • Žiadne riziká ani nepríjemnosti s likvidáciou - vozidlo nám jednoducho vrátite