Dynafleet – online nástroj na zvyšovanie ziskovosti

Dynafleet je dopravno-informačný online systém od spoločnosti Volvo Trucks na zvyšovanie ziskovosti. V reálnom čase môžete sledovať aktuálnu polohu svojich vozidiel, spotrebu paliva, správy, pracovný čas vodičov, servisné intervaly a omnoho viac. Poskytovaním zrozumiteľných a presných informácií tento systém pomáha robiť správne rozhodnutia.
Dynafleet pozostáva zo štyroch základných služieb. Môžete si zvoliť jednu alebo kombináciu viacerých a prispôsobiť sa konkrétnym potrebám.
Všetky štyri služby môžu byť priamo prepojené s vašou kanceláriou prostredníctvom administratívneho systému. 


VOLVO DYNAFLEET - informačná brožúra