Hasiaci prístroj

Veľmi dôležitá výbava z hľadiska bezpečnosti. Dokonalá spoľahlivosť a vysoká kapacita. Uhasíte ním požiar elektrického zariadenia a bŕzd. Odoláva mrazu, až do --30 °C.