AdBlue

AdBlue

Prirodzená zložka životného prostredia
Technológia SCR využíva zmes nazvanú AdBlue, ktorá sa vstrekuje do výfukových plynov pred tým, ako prejdú cez konvertor katalyzátora SCR. V katalyzátore sa oxid dusíka mení na neškodný plynný dusík a paru - teda látky, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v bežnom prostredí.

Aktívna látka zmesi AdBlue - močovina - sa vyrába zo zemného plynu. Močovina je biely kryštalický prášok, ktorý sa bežne nachádza aj v prírode. Ide o stabilnú a netoxickú látku, na ktorú sa nevzťahujú žiadne obmedzenia týkajúce sa uskladnenia alebo prepravy.

Lepšia dostupnosť
Spoločnosť Volvo spolupracuje s poprednými ropnými a chemickými spoločnosťami na vytvorení inteligentných riešení zameraných na distribučnú sieť zmesi AdBlue. Na trhu je množstvo dodávateľov ponúkajúcich kompletné palivové systémy a vybavenie, ktoré sú už teraz pripravené na túto úlohu.

Kým sa nedokončí infraštruktúra, servisné strediská spoločnosti Volvo ponúknu svojim zákazníkom pohodlný a cenovo výhodný systém dodávky zmesi AdBlue. Ďalšie informácie o spôsobe a čase dostupnosti zmesi AdBlue vo vašom regióne vám poskytne miestny servis.