Recyklácia

Nepretržité používanie nákladného vozidla

Približne 95 % nákladného vozidla Volvo možno recyklovať. A približne jedna tretina našich nákladných vozidiel je v súčasnosti vyrobená z recyklovaných materiálov (teda 33 % celkovej hmotnosti). Všetky plastové komponenty vážiace viac ako 50 gramov sú prehľadne označené. Pre väčšinu modelov sú k dispozícii príručky na demontáž. Navyše sme s miestnymi partnermi uzatvorili zmluvy zaručujúce, že z nákladných vozidiel Volvo bude po demontáži minimum odpadu.