Naučte se používať dislej vodiča

Simulátor Volvo displeja je aplikácia, ktorá vyučuje prostrednictvom praktických cvičení. Umožní vám prechádzať menu informačného displeja a výber rôznych možností použitím tlačítok na páčke stierača - presne tak, ako v kabíne vozidla.
Príručka pre samoštúdium
Displej môže pracovať v dvoch režimoch: vozidlo stojí alebo vozidlo jazdí.

Dôležité cvičenia, scenáre varovných správ, legendy symbolov a mnoho ďalších. Simulátor je užitočná príručka určená k samoštúdiu vodiča nákladného vozidla Volvo.