Volvo Truck príručky

Aplikácia "Interaktívny prehľad" je spojením video inštruktáže a podkladov z "Príručky vodiča" o prevádzke a údržbe nákladných vozidiel Volvo. 
 
Spolu sa pozrieme aj na používanie ovládačov na prístrojovom paneli v interiéri kabíny. 

Nájdete prehľadné inštrukcie pre udržanie vášho vozidla v najlepšom stave a informácie o bezpečnostných prvkoch.

3D výstup ponúka súhrnný prehľad funkcií vozidla a ich najdôležitejších vlastností.

Požiadavky
Aplikácia si vyžaduje inštaláciu Flash 8 ako aj internetové pripojenie s rýchlosťou
minimálne 1 Mb/s.