LKS - podpora jazdy v jazdnom pruhu

Jazda v strede jazdného pruhu

K dispozícii je teraz automatický systém, ktorý pomáha monitorovať polohu nákladného vozidla na ceste. Ak sa vozidlo príliš priblíži k okraju cesty alebo stredovej čiare, zaznie zvukový signál. Podpora jazdy v jazdnom pruhu (LKS) vám pomáha znova sa sústrediť na cestu.

Tento systém slúži vodičovi ako pomôcka, ktorá ho upozorní na neúmyselné vybočenia nákladného vozidla z jazdného pruhu. Využíva sa najmä v diaľkovej preprave, pri ktorej nákladné vozidlo jazdí rovnomernou rýchlosťou v monotónnej premávke.


 

Hlavnými súčasťami systému LKS sú kamera, procesor a riadiaca jednotka. Kamera neustále zaznamenáva cestné značenia. Tieto údaje prijíma a spracúva riadiaca jednotka, ktorá je pripojená napríklad k tachometru, signálu brzdenia a smerovým svetlám. Po splnení určitého počtu kritérií, ktoré signalizujú neúmyselné vybočenie nákladného vozidla z jazdného pruhu, vyšle riadiaca jednotka varovný signál.

Systém LKS možno jednoducho aktivovať a deaktivovať tlačidlom na prístrojovom paneli.