Stavebníctvo Poľnohospodárstvo Stavebníctvo a ťažba Kusový tovar Diaľková preprava
 
 
 
 
 
Preprava ropy Verejnoprospešné služby Preprava špeciálneho a ťažkého nákladu Preprava dreva Odpad a recyklácia

Čím sa zaoberáte?

Máme pre vás nákladné vozidlo do akéhokoľvek prostredia - od vozidiel brázdiacich zablatené cesty v kameňolomoch až po požiarne vozidlá jazdiace v hustej mestskej premávke. Široká ponuka nákladných vozidiel Volvo poskytuje obrovský počet distribučných a prepravných možností. Vyberte svoje obchodné zameranie a odporučíme vám niekoľko nákladných vozidiel.