záruka na vozidlo

Záruka na vozidlá

V oblasti popredajného servisu poskytujeme na vozidlá záručnú lehotu 12 mesiacov od dátumu dodania, ktorý je uvedený v záručnom certifikáte. Na vybrané súčasti zabezpečujúce prenos výkonu sa poskytuje záruka v trvaní ďalších 12 mesiacov alebo do najazdenia 300 tisíc km - podľa toho, čo nastane skôr. Podrobné znenie záručných podmienok je súčasťou servisnej knižky dodávanej spolu s vozidlom.

Výrobca sa zaväzuje bezplatne odstrániť preukázané chyby materiálu alebo vyhotovenia, ktoré existujú pri dodávke alebo sa prejavia počas záručnej lehoty.

Záruku je možné uplatniť u viac ako 800 dílerov a servisných dielní lokalizovaných v celej Európe a v ďalších krajinách sveta.