Novi Volvo FH

Neustále znižovanie emisií

Za posledných 20 rokov dokázala spoločnosť Volvo Trucks vo svojich nových nákladných vozidlách znížiť emisie oxidov dusíka o 75 % a pevných častíc o 85 %. To však nie je koniec. Volvo FE Hybrid je naším prvým modelom s paralelnou hybridnou technológiou. V režime elektrického pohonu jazdí úplne bez emisií. Keď zoberiete do úvahy využitie vznetového motora, emisie oxidu uhličitého sa dajú znížiť až o 30 percent.


Potrjen za Euro 5

Doprava bez emisií oxidu uhličitého

Vznetové motory v modeli Volvo FE Hybrid majú potenciál jazdiť na obnoviteľné biopalivo. Pri prepravných úlohách takto vôbec nebude vznikať oxid uhličitý, čo pripravuje pôdu pre udržateľnú prepravu.

Novi Volvo FH ima lahko vgrajen D13K460

Vychutnajte si ticho

Počas akcelerácie a voľnobehu sú hladiny hluku v modeli Volvo FE Hybrid nižšie až o 50 %. V elektrickom režime nevydáva vozidlo takmer žiadny zvuk. Vďaka tomu je Volvo FE Hybrid perfektné pre manipuláciu s odpadom a iné dopravné úlohy v meste, pri ktorých je dôležité nespôsobovať hluk.

SCR in AdBlue tovornjaku jamčita prihodnost

Bez emisií

Emisné normy pre nákladné vozidlá určujú prijateľnú hranicu výfukových emisií nových vozidiel predávaných v členských krajinách EÚ. Podľa normy Euro 5 je maximálne povolené množstvo pre vznetový motor nákladného vozidla 2 gramy oxidu dusíka (NOX) na kWh a 0,02 gramu pevných častíc (PČ) na kWh. 7-litrový vznetový motor vo vašom Volvo FE Hybrid spĺňa tieto požiadavky.