Volvo FE Hybrid

Hospodárenie s palivom je kľúčový faktor

Spotreba paliva vášho nového Volvo FE Hybrid je faktor s najväčším vplyvom na vašu ekologickú stopu. Keď si vyberiete nákladné vozidlo Volvo FE Hybrid, už ste vykonali prvý správny krok smerom k minimálnej spotrebe nafty.


Ušetrite až tretinu paliva

Ušetrite až tretinu paliva

Paralelná hybridná technológia v modeli Volvo FE Hybrid umožňuje znížiť spotrebu paliva vo vozidle na zber odpadu až o 30 % (vrátane častí poháňaných elektrinou) a v distribučnom nákladnom vozidle o 15-20 %. To je dobrá správa pre životné prostredia a dôkaz o vašom environmentálnom profile.

Uvedomelé šetrenie

Uvedomelé šetrenie

Pre maximálne zníženie spotreby paliva je dôležitá pravidelná údržba. Pravidelnou návštevou servisu môžete zaistiť, aby bolo vaše nákladné vozidlo vždy v dokonalom stave a tak udržiavať spotrebu nafty na minime. V ponuke na model Volvo FE Hybrid je zahrnutá Volvo Zlatá zmluva. Poskytuje vám úplnú kontrolu nad všetkými servisnými výdavkami a odstráni akékoľvek neočakávané náklady.

Tankujte s rozumom

Tankujte s rozumom

Jeden spôsob, ako si poradiť s hladinou oxidu uhličitého vo výfuku, je rozumné tankovanie. Na grafe vpravo je zobrazené, ako rôzne zmesi dostupné pre vaše nové Volvo FE Hybrid ovplyvňujú výfukové plyny.