Nové Volvo FH

Vyrobené na recykláciu

Približne tretina materiálu použitého pri výrobe vášho nového Volvo FH pochádza z recyklovaných materiálov. Keď vaše nákladné vozidlo doslúži, môžete sa spoľahnúť na to, že sa postaráme o jeho komponenty. Až 90 % vášho nového Volvo FH sa dá recyklovať a všetky plastové komponenty s hmotnosťou viac ako 50 gramov sú označené pre jednoduchú identifikáciu.


Ekologické riešenia

Ekologické riešenia

Laky použité zvnútra aj zvonka, ako aj náter konštrukcie vo vašom novom Volvo FH neobsahujú žiadne rozpúšťadlá. Zásadou spoločnosti Volvo Trucks je používať len farby na vodnej báze a práškové nátery na rozdiel od toxickejších alternatív na báze rozpúšťadla.

Zdokonalenie recyklácie na celom svete

Zdokonalenie recyklácie na celom svete

Na zlepšenie odpadového hospodárstva na globálnej úrovni vypracovala spoločnosť Volvo Trucks dokument s názvom Prevádzkové štandardy predajcov (DOS). Dokument DOS obsahuje predpisy týkajúce sa odpadového hospodárstva pre 660 predajcov a 1550 dielní spoločnosti Volvo Trucks na celom svete. Zároveň neustále vytvárame programy pre predajcov na celom svete s cieľom zlepšiť prácu v oblasti životného prostredia a prispôsobiť normy spoločnosti Volvo Trucks vnútroštátnym predpisom a nariadeniam jednotlivých krajín.