Nenápadnejšia prítomnosť
Nenápadnejšia prítomnosť

Úžitkové vozidlo určené na distribúciu v meste, akým je aj nové Volvo FL, musí vykonávať úlohy, pri ktorých je potrebné preniknúť do najväčších centier populácie. Na zaistenie dosiahnutie tohto cieľa s minimálnym vplyvom na životné prostredie je potrebné, aby sa tejto úlohy zúčastnili všetky súčasti – technologický vývoj, podporné služby a zodpovednosť spoločnosti.

Demografické trendy naznačujú, že v súčasnosti žije viac ľudí v mestách alebo v mestských oblastiach. Na druhej strane to znamená, že požiadavka na tovar, ktorý je potrebné dodať do týchto oblastí, neustále rastie a vozidlá zabezpečujúce distribúciu ovplyvňujú každý deň naše životy. Vzhľadom na túto skutočnosť spoločnosť Volvo Trucks zaujalo aktívny a široko zameraný prístup k zodpovednosti za ochranu životného prostredia.

Získať väčšiu pridanú hodnotu z mála

Záväzok spoločnosti Volvo Trucks znížiť vplyv vozidiel a prevádzky na životné prostredie je dlhodobý. V priebehu posledných 20 rokov sa emisie látok znečisťujúcich vzduch z vozidiel Volvo znížili o viac ako 90 %. Za to isté obdobie sa priemerná spotreba paliva 90 %znížila o 20 %. Nechceme však zaspať na vavrínoch a tieto čísla by sme chceli použiť skôr ako inšpiráciu na hľadanie nových riešení. Vývoj hybridných a metánovo-naftových pohonov pokračuje. Nové vozidlá Volvo FL sú vybavené výfukovým systémom SCR. Nákladné vozidlo okrem toho spĺňa všetky požiadavky normy Euro 6 pričom sa nezvýšila spotreba paliva, no skrátili sa servisné intervaly.Malé kroky, veľké zmeny

Pri navrhovaní a konštrukcii optimalizovaných nákladných vozidiel, akým je aj nové Volvo FL, sme zistili, že spôsob ich pohodu a údržby môže mať rovnaký konečný vplyv. Ponúkame napríklad programy Úspora paliva a Rozvoj vodičov, ako aj iné rozhodujúce funkcie, ako je systém riadenia vozového parku Dynafleet a prevodovka I-Sync. Tieto opatrenia spolu pomáhajú dosiahnuť maximálny výkon aj z tej najmenšej kvapky paliva pri minimálnom vplyve na životné prostredie.

Zodpovednosť sa začína doma

Celkový vplyv na životné prostredie neovplyvňujú len samotné vozidlá. Najväčší podiel majú spôsoby, ako konštruujeme naše vozidlá a procesy, ktoré si vyberáme. Od roku 2003 do roku 2008 sme znížili spotrebu energie na výrobu jedného nákladného vozidla o tretinu a v roku 2008 bol otvorený náš závod v Gente, v ktorom sa vyrábajú nové vozidlá Volvo FL a ktorý je prvým uhlíkovo neutrálnym závodom na svete. Sme tiež hrdí na to, že máme prvé servisné stredisko na svete bez vplyvu na podnebie vo Verone v Taliansku.

10
Životné prostredie