Volvo FM MethaneDiesel

Vysoko výkonné konkurencieschopné vozidlo – a trvalo udržateľné riešenie

Nové Volvo FM MethaneDiesel predstavuje obrovský krok dopredu v oblasti ťažkých komerčných nákladných vozidiel na plynový pohon. Využíva
skvapalnený plyn v dieselovom procese a umožňuje plnenie náročnejších prepravných úloh na dlhších vzdialenostiach – jedinečná vlastnosť nákladného vozidla na plynový pohon.

Okrem toho, toto nákladné vozidlo poskytuje o 30 – 40 % vyššiu energetickú efektívnosť a výsledkom je až do 25 % nižšia spotreba paliva v porovnaní s tradičnými nákladnými vozidlami na plynový pohon. A ak nie je k dispozícii plyn, hladko pracuje aj na naftu.

Nákladné vozidlo s motorom na metán a naftu poskytuje pre vaše podnikanie jedinečnú výkonnosť a konkurenčný výkon – a zlepšený environmentálny profil.

Regional distribution
GCW approval for 44 tonnes.
Zaistia vase nákladné vozidlá, aby vaše podnikanie obstálo v konkurencii aj v budúcnosti?
Dve veľké výzvy
Je možné, že vaša spoločnosť je dobre pripravená na plnenie budúcich požiadaviek zákazníkov v oblasti kapacity, výkonu a sily nákladných vozidiel. Ste však rovnako dobre pripravení splniť nové požiadavky zákona na ochranu životného prostredia a očakávanie zákazníkov v oblasti udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia?
Vozidlo Volvo FM MethaneDiesel vám to umožní.

Rozdiely oproti ostatným nákladným vozidlám na plynový pohon
Vozidlo Volvo MethaneDiesel s motorom o objeme 13 litrov a výkonom 460 k spĺňa limity šetrné k životnému prostrediu a bolo pôvodne vyvinuté hlavne na regionálnu distribúciu.
Na rozdiel od iných nákladných vozidiel na plynový pohon však môže zabezpečovať aj diaľkovú prepravu cenovo efektívnym spôsobom.


Zvýšte dobu prevádzkyschopnosti vozidiel!
Vďaka vlastnostiam nového Volvo FM MethaneDiesel získa váš vozový park jedinečnú flexibilitu, pretože v porovnaní s bežnými vozidlami na plynový pohon majú jednotlivé nákladné vozidlá podstatne širšie uplatnenie. Pokiaľ nie je plyn dočasne k dispozícii, môžete používať len naftu. Zvyšuje sa tak ich flexibilita a vaša spoločnosť môže zabezpečiť maximálnu prevádzkyschopnosť nákladných vozidiel.


The Volvo methane-diesel

The Volvo methane-diesel principle
Vstrekovanie plynu do valca viacbodovým systémom vstrekovania plynu, ktorý je integrovaný  v doske vstrekovačov
Inteligentnejší a efektívnejší motor
Použitím vznetového motora namiesto zážihového motora s bežným zapaľovaním, ktorý sa tradične používa v nákladných vozidlách na plynový pohon, sme zvýšili energetickú efektívnosť o 30 – 40 %. V porovnaní s o zážihovým motorom sa spotreba paliva znížila až do 25 %.
Princíp pohonu na metán a naftu spoločnosti Volvo umožňuje, aby vysoko zaťažované vznetové motory pracovali na zemný plyn i bioplyn. Na regionálnych alebo diaľkových trasách to predstavuje 75 % úsporu plynu a 25 % úsporu nafty. Nákladné vozidlo môže byť kedykoľvek prevádzkované výhradne na naftu bez toho, aby bol základný vznetový motor poškodený alebo bola ovplyvnená jeho energetická účinnosť.
Nižšia spotreba, menej emisií
Prechod z nafty na metánový plyn znamená nielen zníženie nákladov na pohonné hmoty, ale v porovnaní s bežne používanými vznetovými motormi dochádza taktiež pri použití bioplynu k výraznému zníženiu emisií CO2, a to až o 70 %.

25% less fuel

Spotreba paliva je v porovnaní so zážihovým motorom na plynový pohon nižšia o 25 %.


Alternative power sources.

Obchodný pohľad
Pokiaľ investujete do vozidla Volvo FM MethaneDiesel, budete vnímaný ako spoločnosť, ktorá berie ohľad na životné prostredie. Zvýši sa tak vaša konkurencieschopnosť, výkon a flexibilita. Do 3-5 rokov bude daná investícia zisková. Dopravné spoločnosti z celého sveta súhlasia, že šetrnosť k životnému prostrediu bude hrať pri uzatváraní úspešných obchodov stále väčšiu úlohu. Vozidlo Volvo FM MethaneDiesel vám umožní splniť budúce požiadavky vašich zákazníkov aj tie vaše vlastné.

V ponuke aj vo verzii Volvo FMX
Nákladné vozidlo Volvo MethaneDiesel je v ponuke aj vo verzii Volvo FMX.
Volvo FMX MethaneDiesel
 
 
The 13-litres methane-diesel engine
Technické údaje o vozidle Volvo FM MethaneDiesel
Motor D13C na plyn s výkonom 460 k
Počet valcov: 6
Objem: 12,8 dm3
Zdvih: 158 mm
Vŕtanie valca: 131 mm
Kompresný pomer: 17,8 : 1
Max. výkon pri 1 400 – 1 850 1/min: 338 kW
Max. krútiaci moment pri 1 100 – 1 400 1/min: 2 300 Nm
Ekonomické otáčky: 1 100 – 1 500 1/min.
Výkon motorovej brzdy (2 300 1/min.): 185 kW
Výkon – brzda VEB+ (2 300 1/min.): 375 kW
Brzda VEB+ je voliteľnou výbavou pre všetky
motory D13C na plyn.
Počet olejových filtrov: 2 plnoprietokové, 1 obtokový
Objem oleja pri výmene vrát.filtrov: pribl. 33 l
Chladiaci systém,  celkový objem: pribl. 38 l
Prevodovka
I-Shift AT2412D. 12-stupňová priamym najvyšším prevodom, s deliacim a rozsahovým prevodom s automatickým systémom radenia prevodových stupňov. Prevodovka je dimenzovaná pre krútiaci moment motora 2 400 Nm a celkovú hmotnosť súpravy 44 t.
Prevodovka I-Shift môže byť vo výrobe vybavená pomocným pohonom, núdzovým čerpadlom servoriadenia a chladičom oleja.
I-Shift AT2412D for MethaneDiesel
Fuel tanks  

Systémy nádrží
Nádrž na plyn LNG/LBG: 280 l (vľavo)
Nádrže na naftu: 150, 240 alebo 330 l (vpravo)

* LNG, skvapalnený zemný plyn (- 161 °C), LBG skvapalnený bioplyn


Zadná náprava
RSS1344C – jednoduchá náprava s jednoduchým prevodom hypoidného typu. Max. krútiaci moment 2 600 Nm. Max. zaťaženie nápravy 13 t. Max. celková hmotnosť súpravy 44 t. Prevodový pomer, výber z 8: 2.64, 2.85, 3.08, 3.36, 3.70, 4.11, 4.63, 5.29.

RS1356SV – jednoduchá náprava s jednoduchým prevodom hypoidného typu. Max. krútiaci moment 2 400/2 800 Nm. Max. zaťaženie nápravy 13 t. Max. celková hmotnosť súpravy 56/44 t.
Prevodový pomer, výber z 5: 2.50, 2.79, 3.10, 3.44, 3.67.

RSS1360 – jednoduchá náprava s redukčným prevodom hypoidného typu v kolese. Max. krútiaci moment 3 150 Nm. Max. zaťaženie 13 t. Max. celková hmotnosť súpravy 60 t. Prevodové pomery: Výber zo 7: 2.47, 2.64, 2.85, 3.08, 3.40, 3.67, 4.11.

Podvozok
Dva varianty pre Volvo FM: CHH-MED (900 mm) a CHH-STD (1 000 – 1 200 mm).

Driveline
Sleeper cab for Volvo FM MetahenDiesel


Globetrotter cab for Volvo FM MetahenDiesel

Spacia kabína L2H1

Kabína Globetrotter L2H2