Volvo FM a palivo
Euro 6 a balíky na úsporu paliva

Európske emisné limity vyžadujú zmenu motorov Euro 5 tak, aby vyhovovali požiadavkám Euro 6, čo väčšinou zahŕňa výrazné zvýšenie spotreby paliva. Volvo si s týmto problémom úžasne poradilo bez výraznejšieho zvýšenia spotreby. Nové Volvo FM je teraz dostupné s dvoma novými úspornými balíkmi, ktoré umožňujú zákazníkom splniť požiadavky normy Euro 6 a ušetriť palivo.

Astrid Drewsen

Produktová manažérka Astrid Drewsenová je hybnou silou zodpovednou za nové motory D11 a D13, ktoré spĺňajú požiadavky normy Euro 6. „V porovnaní s predchádzajúcimi modelmi Euro 5 dosahujú nové hnacie línie takmer rovnakú úsporu paliva, zatiaľ čo výkon a jazdné vlastnosti ostali nezmenené. To platí pre celú ponuku s výkonom pohybujúcim sa medzi 330 až 500 koní.‟

Čistý náskok

Nové Volvo FM spĺňa aj tie najnáročnejšie ekologické požiadavky: emisie oxidov dusíka klesli o 80 percent a emisie pevných častíc až o polovicu. Tento náskok bol možný vďaka zlepšenej technológii Selektívnej katalytickej redukcie (SCR) a účinnejšiemu dávkovaciemu systému AdBlue. Od 31. decembra 2013 budú musieť všetky nové nákladné vozidlá spĺňať nové emisné požiadavky.

Motor Euro 6 zhora

Nižšia spotreba paliva už po naštartovaní – so systémom I-See 

Technológia na úsporu paliva uvedená spolu s novým Volvo FH zaznamenala ďalší pokrok. So systémom I-See teraz ušetríte až 5 % paliva, a to hneď po naštartovaní vozidla. Systém dokáže pomocou informácií o topografii vozovky riadiť rýchlosť a meniť prevodové stupne s cieľom dosiahnuť optimálnu úsporu paliva. Tieto údaje sa automaticky preberajú z databázy systému I-See.

Takmer rovnaká efektívnosť spotreby paliva pri zachovaní výkonu a jazdných vlastností

„Systém presne vie, ako čo najlepšie zdolať každý kopec alebo svah. Keďže má načítané stúpania a klesania cesty pred vami, dokáže riadiť činnosť motora a prevodovky I-Shift tak, aby využil kinetickú energiu. Systém I-See týmto spôsobom kopíruje štýl jazdy dobrého vodiča,‟ vysvetľuje vývojár systému I-See Anders Eriksson.

Prístup k údajom na zníženie spotreby

Systém I-See dokáže zaznamenať a nahrať údaje o sklone vozovky. To znamená, že keď rozpozná cestu, ktorá ešte nie je v databáze, automaticky zozbiera a odošle príslušné údaje. Takže nabudúce ich budú môcť využiť aj ostatní používatelia systému I-See.

„Hlavné cesty by mali byť zmapované do niekoľkých týždňov alebo dokonca dní po spustení. Takto môže každé nákladné vozidlo so systémom I-See už od začiatku šetriť palivo,‟ tvrdí Anders Eriksson.

Anders ErikssonFuel Advice: neprestávajte šetriť

Program rozvoja vodičov spoločnosti Volvo zdokonaľuje metódy úspory paliva pre vodičov na všetkých úrovniach. Ale čo sa týka udržania úrovne šetrenia, nič sa nevyrovná neustálej kontrole a konzultáciám s osobným poradcom. Manažér pre prepravné riešenia, Jarkko Aine, vysvetľuje podstatu novej služby Úspora paliva:

„Doteraz využívali výhody osobného poradcu pre úsporu paliva len najväčší dopravcovia. Túto službu si však môžete predplatiť pre každé vozidlo, takže je možné prihlásiť hocijaké množstvo nákladných vozidiel. Po každej analýze dostane vodič správu s predpísanými činnosťami. V prípade akýchkoľvek otázok je možné obrátiť sa na poradcu, ktorý vypracováva správu.‟

So službou Úspora paliva môžete znížiť spotrebu paliva až o 5 % a naďalej znižovať mesačné výdavky na palivo.

Získajte viac informácií o výhodách systému I-See
Získajte viac informácií o hospodárnych motoroch Volvo
Zoznámte sa s naším plánom na úsporu paliva a vypočítajte svoje úspory.

4
Palivo