Volvo truck center Ljubljana

Volvo truck center Ljubljana, tehnična služba

Matjaž Cigale
    Tehnični inženiring

tel:      01 500 10 65
fax:     01 500 10 70
gsm: 051 335 430
e-mail: matjaz.cigale@volvo.com
Miran Černe 
    usposabljanje voznikov / dynafleet

tel:       01 500 10 72
fax:      01 500 10 70
gsm:  051 662 298 
e-mail: miran.cerne@volvo.com