Zniževanje stroškov brez težav

Zniževanje stroškov brez težav

Storitev Gorivo in okolje vam omogoča natančno spremljati dosežke vaših tovornjakov in voznikov. V nekaj sekundah lahko sestavite poročila o vrsti parametrov in ugotovite, zakaj en voznik porabi več goriva kot drug z istim tovornjakom. Tako lahko hitreje in natančneje kot doslej ugotovite možnosti prihrankov.


Poudarek na gospodarni porabi

Poudarek na gospodarni porabi

Poročila v okviru ocenjevanja gospodarnosti vožnje vam sproti nudijo pregled nad uspešnostjo vaših voznikov in njihovih vozil. Ocena v območju 0–100, predstavljena številsko in barvno, vam prikaže uspešnost na štirih ključnih področjih: predvidevanje in zaviranje, uporaba motorja in menjalnika, prilagajanje hitrosti ter prosti tek.

Dolgoročna podpora varčevanju

Dolgoročna podpora varčevanju

Funkcija Fuel Efficiency Score omogoča podrobno primerjavo med vozniki in tudi analizo vožnje v daljšem časovnem obdobju. S tema dvema funkcijama je Ocenjevanje gospodarnosti vožnje popolno orodje za usmerjanje voznikov – in za dolgoročno obvladovanje porabe goriva.

Driver Coaching

Driver Coaching

Driver Coaching je funkcija, ki je na voljo v kabini in vozniku pomaga z nasveti za bolj varčno vožnjo.  Nasveti so na voljo ves čas vožnje tako da se voznik na spremenjene pogoje lahko odzove pravočasno.


Pomoč pri rasti vašega podjetja

Pomoč pri rasti vašega podjetja

Gospodarnejša poraba goriva pomeni tudi manj škodljivih učinkov na okolje. Zanesljiva dokumentacija o izpustih vam pomaga pridobiti in ohranjati okoljsko ozaveščene naročnike. Sistem Dynafleet omogoča samodejno pošiljanje okoljskih poročil naročnikom v časovnih presledkih, ki jih izberete sami.

Storitev Gorivo in okolje:
  • Zagotavlja vam jasen pregled nad porabo goriva, prevoženimi kilometri, ravnmi izpustov in marsičem drugim
  • Omogoča analize uspešnosti posameznega voznika glede gospodarnosti porabe
  • Zagotavlja nazorna poročila s prikazi področij, kjer je mogoče še znižati stroške
  • Omogoča sestavljanje posebnih poročil o gospodarnosti porabe, ki so podlaga za trajne prihranke
  • Opozarja na morebitne znatne spremembe porabe, npr. zaradi kraje goriva
  • Poroča o ravneh izpustov; poročila je mogoče samodejno pošiljati naročnikom
  •  Driver Coaching v kabini.