Lägre buller

Lägre buller

Transporterna genererar inte bara utsläpp som påverkar klimatet och hälsan utan påverkar miljön i andra avseenden också. Bullret är en av de aspekter som vi märker av mest,  särskilt i städerna. Bullernivåerna kan till viss del sänkas med hjälp av bra trafik- och stadsplanering. Men eftersom kommersiella transporter på många sätt är ekonomins livsnerv finns det behov av fordon som genererar mindre buller.
Hur tyst kan en lastbil bli?
En hybridlastbil är också väldigt tyst.

Men det kan vara värt att poängtera att vid hastigheter över 50 km/h är det snarare däcken som genererar mest buller, inte drivlinan. Därför måste vi ta hänsyn till hela fordonet, inklusive dragbil, påbyggnad, släpvagn och däck, för att kunna minska bullret väsentligt.