Hybrid

Den allra kraftfullaste av hybrider har anlänt i all tysthet

Den första hybridlastbilen för tung trafik körs på diesel och elkraft parallellt, vilket minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med upp till 30 procent inom sophämtning i stadsmiljö. Men det är inte allt. Eftersom elkraften ersätter dieselmotorn vid uppstart och låga hastigheter, förbättras accelerationen för föraren samtidigt som bullernivåerna sjunker.

I DRIFT PÅ UTVALDA MARKNADER
Fälttester har genomförts sedan 2008 i Sverige, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. De första 100 tunga hybridfordonen som tillverkas kommer att köras i följande länder: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg.

26 TON LUGN OCH RO
Distribution och avfallshantering i stadsmiljöer är de områden som gynnas mest. Det är här – vid alla starter och stopp vid låga hastigheter – som eltekniken kan spara mest bränsle. Dessutom används luftriktare för att förbättra bränsleekonomin. Och med en möjlig totalvikt på 26 ton kan det snart bli mycket pengar att spara.
 “Våra testförare bekräftar att hybridtekniken passar stadskörning som handen i handsken: Volvo FE Hybrid är både snabb och tystgående – en oväntad bonus till de stora minskningarna av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.’’
Lars Mårtensson, Miljöchef på Volvo Lastvagnar 

Varje droppe räknas
Hybrid engine 
Motordrivsystemet som kombinerar startmotor, elmotor och generator.
SMART TEKNIK
Elmotorn, eller motordrivsystemet, delas mellan dieselmotorn på 7 liter och automatväxellådan I-Shift. På så sätt kan dieselmotorn träda in så snart elmotorn med högt vridmoment har fått upp hastigheten. Sedan kan de båda fortsätta parallellt med varandra. Med generatorns hjälp används återvunnen bromsenergi både för att driva elmotorn och för att ladda litiumjonbatterierna, vilket gör att ytterligare laddning inte behövs.

MINSKNING AV KOLDIOXIDUTSLÄPP, BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH LJUDNIVÅER
Jämfört med en vanlig diesellastbil kan bränsleförbrukningen minskas med upp till 20 procent för distributionssegmentet. För sopbilar kan man räkna med 20 procent lägre bränsleförbrukning – eller upp till 30 procent om en plugin-lösning för komprimeringsaggregatet används i stället för fordonets kraftuttag. På samma sätt kan koldioxidutsläppen minskas med upp till 30 procent. Bullernivåerna under den inledande accelerationen kan reduceras till hälften.