Our philosphy

Varje droppe räknas

En procent här och en procent där – många bäckar bildar så småningom en hel å … Det är det som är tanken bakom vår filosofi. Vi bryter hela tiden ny mark och söker nya sätt att få våra lastbilar att gå längre på mindre bränsle och med lägre miljöpåverkan. Det är en jordnära strategi som gjort oss till ledare inom det här området. Med vår 13-liters dieselmotor och den senaste I-Shift-växellådan har vi redan branschens effektivaste drivlina. Och det är ändå bara början.

Vi arbetar oss undan för undan bort från de konventionella bränslena. Varje år minskar vi bränsleförbrukningen med en procent – det kanske inte låter så mycket, men det är ett realistiskt och långsiktigt åtagande. Tillgängliga resurser läggs på att förbättra bränsleeffektiviteten i våra diesellastbilar eller utveckla alternativa bränslelösningar.

Graph 1 % bränsleeffektivare varje år.

Varje droppe räknas

Gradvis börjar resultaten av vår filosofi att märkas. Under de senaste 20 åren har bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen från Volvolastbilar minskat med 20 procent. Och inom en inte alltför avlägsen framtid kommer lastbilar som körs på nya, alternativa bränslen att synas ute på vägarna.

Dessutom har vi bevisat att miljöintressena går hand i hand med åkarnas intressen. Ta bränslekostnaden. Om den utgör en tredjedel av dina kostnader leder en aldrig så liten minskning av bränsleförbrukningen till betydande ekonomiska förbättringar.

Även driftkostnaderna börjar krympa om vi kör lastbilarna på ett sätt som innebär lägre miljöpåverkan. Och här är en annan sak. Den drastiska minskningen av utsläpp av koldioxid, kväveoxid och partiklar från våra dieselmotorer har blivit en stor konkurrensfördel. Inte bara för Volvo utan även för åkarna som kör våra lastbilar och för kunderna som får sina varor transporterade i dem.

Under de kommande 10 åren siktar vi på att sänka bränsleförbrukningen med ytterligare 10 procent. Ofta med hjälp av mikroskopiska effektivitetsförbättringar, och ibland med något helt nytt, som vår metan-/dieselteknik eller kanske DME. Så länge det krävs kommer vi oförtrutet att arbeta vidare för att uppnå hållbara utsläppsnivåer, koldioxidneutrala transporter och oberoende av fossila bränslen.

Även då kommer varje droppe att räknas.