L46, L47 och N84

L46, L47 och N84


Under den ambitiösa förnyelse av lastbilssortimentet som Volvo genomförde under 1960-talets första år sparades inga resurser när det gällde att vidareutveckla den medeltunga N-lastbilen, som hade lanserats i mitten av 1950-talet. Ifråga om mekaniken liknade de nya fordonen de lastbilar som utvecklades precis före och efter andra världskriget.

Förbättringar under skalet
Men på ett sätt skulle det vara felaktigt att kalla lastbilsserien L46/L47 medeltung, eftersom de här lastbilarna ofta användes för förvånansvärt tunga arbetsuppgifter, särskilt i länder fjärran från Sverige där lastbilarna tillverkades.

Under skalen på de här lastbilarna genomfördes ständiga förbättringar och moderniseringar. De nya lastbilarna L46 Starke/L47 Raske, som efterträdde lastbilen L37 i början av 1960-talet, fanns att tillgå med servostyrning och Volvos förbättrade säkerhetshytter, något som bidrog till att både den aktiva och den passiva säkerheten höjdes.

Uppgraderad med kraftigare motorer

De här lastbilarnas tunga transportuppdrag underlättades även av att kraftigare motorversioner lanserades, med eller utan turbo. Den senare varianten fanns bara för lastbilen L47.

Den här lastbilen ingick också i den moderna lastbilsserien System 8, då som N84. I princip var den då utrustad på samma sätt, förutom att den hade en ännu kraftigare motor med större kapacitet, något som innebar att denna gammaldags lastbil återfanns i Volvos internationella produktsortiment långt in på 1970-talet.

Slutet på en epok
År 1972 hade lastbilsserien (lanserad 1954) dock blivit alltför omodern även på sådana marknader där man föredrog traditionella lastbilar. Sedan dess har Volvo inte tillverkat några konventionella medeltunga lastbilar.