C3

C3


Volvo har varit en viktig tillverkare av terränggående fordon sedan 1939/1940. Mer än tio år tidigare, 1928, levererade Volvo sitt första standardfordon för militär användning: den första typen av lastbilar, som Volvo tillverkade från och med 1928.

Ett specialbyggt fordon
Många terränggående fordon har varit civila lastbilstyper som har byggts om till allhjulsdrift. Vid flera tillfällen har dock specialbyggda fordon av den lätta klassen utvecklats. Det främsta exemplet på detta var fordonsgenerationen C3, det kanske effektivaste lätta terränggående fordon som någonsin har utvecklats och serietillverkats.

C3 var både ett civilt fordon och ett militärfordon. Civilt användes det inom områden som kraftproduktion, brandsläckning och anläggning av vägar.

Paris-Dakar
C3-fordonet blev vida berömt när det deltog i Paris-Dakarrallyt, världens tuffaste och svåraste fordonsrally. I januari 1983 deltog två 3,5 tons C303-fordon i rallyt Paris-Dakar. Ett av dem kördes av Hasse Henriksson, Sture Bernhardsson och John Granäng. De vann klassen för lätta lastbilar, efter att ha kört cirka 10 000 kilometer genom öknen under svåra förhållanden, mestadels genom oländig terräng utan riktiga vägar.
Den här händelsen, som ägde rum i slutet av C3:s tillverkningsperiod, demonstrerade kvaliteten hos den senaste Volvogenerationen av lätta terränggående fordon. I C3-generationen ingick ett stort antal versioner för olika ändamål. Med en

totalvikt på mellan 3,5 och 5,5 ton och två eller tre (alldrivna) axlar fanns det versioner för alla typer av militär och civil användning.

Enkla och samtidigt avancerade
Totalt tillverkades ett begränsat antal C3-fordon. Det berodde delvis på att priset för detta sofistikerade fordon var jämförelsevis högt. De tekniska specifikationerna var samtidigt både enkla och avancerade, med en kraftig rak sexcylindrig motor och specialgjorda fram- och bakaxlar där hjulen satt lägre än axlarnas centrum. Det bidrog till att fordonets golv satt väldigt högt, och därför hade fordonet utmärkta terränggående egenskaper.

I den svenska försvarsmaktens tjänst
Vanligtvis användes den lätta C3-lastbilen för transporter av personal eller varor, men militärt användes fordonet även som ambulans, mobil bas för underrättelsepersonal och till och med som ramp för pansarvärnskanoner och pansarvärnsrobotar. Det var i viss utsträckning samma arbetsuppgifter som hade utförts av föregångarna P2304/L3304/L3314/L3315. Nya användningsområden blev möjliga tack vare fordonets kapacitet, som vida översteg föregångarnas ett knappt årtionde tidigare.

Den största kunden för C3 var den svenska försvarsmakten, som ursprungligen var den kund som beställde fordonet. Fordonet såldes dock även till försvarsmakterna i andra länder, ofta i versioner som hade anpassats till respektive länders olika typer av terrängförhållanden.