F6S

F6S


På "den gamla goda tiden" var skillnaderna mellan lastbilar av olika storlekar tydliga: Lätta lastbilar hade en liten motor och var avsedda för lätta laster på bra vägar. Medeltunga lastbilar var länken mellan de lätta och de tunga lastbilarna. De var först och främst avsedda för distributionstransporter, medan de tunga lastbilarna kunde användas för en rad olika ändamål, från anläggningsarbeten till fjärrtransporter.

En kombination av flera bra egenskaper
I dag har effektiviteten förbättrats i de små motorerna, och samtidigt finns det tillgång till datorstödd konstruktion. Det gör det möjligt att tillverka "mindre" lastbilar som kan utföra tunga arbetsuppgifter, åtminstone utan släp.

När F6S lanserades var det främst seriens tyngre lastbil, F7, som stal uppmärksamheten. Men det intressanta var egentligen F6S, där Volvo hade kombinerat ett medeltungt chassi och robust design med en supereffektiv turbomotor, vars prestanda översteg den officiella motorkapaciteten.

En "liten" tung lastbil
F6S var en nära släkting till F6 som lanserades 1975. Chassit liknade till stor del chassit i den tyngsta F6-versionen (F613/F614), men det var förstärkt. Trots att F6S ansågs vara en kraftfull

medeltung lastbil innebar den officiella totalvikten på 16 000 kg (tidigare 15 500 kg) att det egentligen var en tung lastbil. Den var dock inte avsedd för lika många transportändamål som de kraftfullare Volvolastbilarna med större motorer.

F6S marknadsfördes vanligtvis som en tvåaxlad lastbil för distributionstransporter, men den låga tjänstevikten utnyttjades ofta i andra länder, till exempel Storbritannien. Där användes F6S för anläggningstransporter, och man testade även en treaxlad modell med lyckat resultat.

Utvecklad i samarbete
Hytten var identisk med F7:s daghytt, och den var nära besläktad med hytten i F4/F6, förutom att den var bredare. Den hade också utvecklats i samarbete med De fyras klubb, men det var bara Volvo och Renault som använde den breda hyttmodellen. Volvohytten var naturligtvis starkare än Renaults modell, eftersom den skulle klara Sveriges stränga testföreskrifter för hytter. Motorn var densamma som i den kraftfullaste F6-lastbilen. Självklart var det en turbomotor med direktinsprutning.

F6S tillverkades bara i den ytterst moderna monteringsfabriken i Oostakker i Belgien, parallellt med F4/F6-lastbilarna. 1985 ersattes den av FL6:s starkaste version.