F82S och F83S

F82S och F83S

Med tanke på begränsningarna (till exempel att hytten var fast monterad) hade F82 och F83, efterföljarna till L42 och L43 från 1956/57, stora framgångar. De användes för distributionstransporter både i Skandinavien och i andra länder, som Nederländerna, Belgien och Schweiz.

Hyttstrukturen förstärks
Men sanningen var att i slutet av 1960-talet var L42/L43 och F82/F83 föråldrade. I motsats till flertalet andra lastbilar inom den nya, banbrytande System 8-generationen hade de inte moderniserats sedan 1950-talet förutom att de hade utrustats med dieselmotorer med blygsam effekt i stället för den bensinslukande V8-motorn. Till skillnad från Volvos övriga tyngre lastbilar hade de här modellerna inte heller genomgått Sveriges tuffa säkerhetstester för hytter. För att höja säkerheten i de här lätta till medeltunga lastbilarna förstärktes hyttstrukturen (som alltid hade tillverkats i stål).

Omfattande uppdateringar 
Samtidigt moderniserades utseendet genom att lastbilarna fick en svart grill i stället för den tidigare traditionella fronten med vågräta galler,


vilket inte passade ihop med Volvos övriga lastbilsserier från den perioden.

Den viktigaste förändringen var dock att motorn flyttades fram, vilket förbättrade viktfördelningen. Tillsammans med framflyttningen av växellådan förbättrade det ergonomin för föraren vid växelbyte. Tidigare var föraren tvungen att luta sig bakåt och vrida sig åt höger för att byta växel.

De nya "S:en" - F82 och F83
I och med moderniseringen av de lätta till medeltunga fordonen blev de mer omtyckta av kunderna, även om det var tydligt att det fanns ett akut behov av en modern medeltung Volvolastbil med bättre ergonomi, säkerhetsegenskaper och tipphytt. Av det skälet inleddes ett samarbete med "De fyras klubb", nästan samtidigt som F82S/F83S lanserades. Samarbetet skulle tre år senare leda till en helt ny serie medeltunga lastbilar.

F82S/F83S var de sista lätta till medeltunga lastbilarna som byggdes i Sverige. Nästa generation medeltunga lastbilar skulle byggas i en helt ny anläggning i Oostakker i Belgien.