FS10

FS10


När F7 ersattes av FL7/FL10, fick det till följd att den nya lastbilsserien inte kunde användas överallt på det schweiziska vägnätet. Lastbilshytten på de nya FL7/FL10 hade en bredd på nära 250 cm, medan den tidens schweiziska vägar ofta bara tillät lastbilar med en maxbredd på 230 cm.

Viktiga komponenter kombineras
Volvo är ett internationellt företag, och därför var det uteslutet att de schweiziska transportföretagen inte skulle få tillgång till en modern Volvolastbil som kunde användas lagligt på alla schweiziska vägar. Detta löstes dock på ett flexibelt sätt genom att man kombinerade viktiga komponenter från flera av Volvos internationella lastbilsmodeller.

Ett självklart val var FL6-hytten, eftersom det var den enda hytt som klarade de schweiziska föreskrifterna när det gällde bredden. Den modifierades något, men i stort sett passade den även den unika schweiziska lastbilen.

Av delarna skapas FS10
Chassit byggde på FL10-lastbilen, men det fick smala axlar för att passa föreskrifterna. Motorn var Volvos dieseldrivna 10-litersmotor, så beteckningen för den nya lastbilen blev FS10 (F-lastbil för Schweiz med en 10-litersmotor).
Valet av FL10:s chassi var ganska självklart, eftersom det redan fanns två-, tre- eller fyraxlade chassin för den lastbilens standardmodell. I Schweiz behövdes alla typer av axelkonfigurationer, eftersom de användes inom olika områden.

Specifikationen avrundades med viss specialutrustning som krävdes i det schweiziska landskapet, till exempel en Telma retarder, vilket är en nödvändig säkerhetsåtgärd för alla lastbilar som används i detta bergiga land.