VM - 2003

VM - 2003

Precis som många andra lastbilstillverkare konstruerar och bygger Volvo sina lastbilar av ett gemensamt sortiment av komponenter som används i många olika modeller. Det är en tradition som lever kvar sedan början av 1930-talet, när samma motorer, växellådor och chassikomponenter användes i flera av Volvos olika lastbilsmodeller.

Gemensamma komponenter i unika hytter
De komponenter som är gemensamma hos olika Volvomodeller är till exempel det elektroniska systemet, motorerna, växellådorna och chassikomponenterna. Till skillnad från vissa tillverkare gör dock Volvo olika hytter för olika modeller. På så sätt optimeras hyttvolymen och förarergonomin.

Ett bra exempel på den här principen är VM, som tillverkas enbart i Curitiba i Brasilien. Sedan 1980

är Brasilien en av Volvos viktigaste lastbilsmarknader. Volvo lanserade dock inga medeltunga eller lättare tunga lastbilar i Brasilien förrän hösten 2003, när VM introducerades.

Utrustad för många olika uppgifter
VM bygger på internationella Volvokomponenter, men den har också en hytt (samma som på FL- och FE-lastbilarna) och en motor tillverkade i Brasilien, som inte finns i några andra Volvolastbilar. Hytten finns i flera versioner, till exempel som kort daghytt eller som sovhytt med en bekväm bädd. Motorn tillhandahålls med olika effektnivåer och olika typer av växellådor.

Tack vare detta kan VM utrustas för en rad olika transportuppdrag, från lokal eller regional distribution till mer krävande arbetsuppgifter, med två eller tre axlar och med eller utan släp. VM marknadsförs endast i Sydamerika.