Alokolås - förhindrar rattfylleri

Förhindrar rattfylleri
Alkolåset är konstruerat för att hindra en onykter person från att framföra ett fordon. Det består av en alkotestare som mäter utandningsluften och har integrerats med fordonets startsystem. Ett fordon som är utrustat med ett alkolås går inte att starta innan föraren har genomgått ett godkänt utandningsprov.

Onyktra förare orsakar olyckor
Statistiken visar att cirka en tredjedel av alla dödsolyckor i Europa är alkoholrelaterade. Yrkestrafiken är underrepresenterad i statistiken, men följderna av en lastbilsolycka blir ofta väldigt allvarliga.

Alkolåsen är effektiva…
Det går att vidta en lång rad förebyggande åtgärder för att se till att trafikolyckor inte inträffar till följd av alkohol. Transportföretagen kan till exempel sätta upp egna regler, genomföra utbildningsprogram och använda utrustning för alkoholtester. Myndigheterna kan utöka antalet trafikkontroller och skärpa lagstiftningen.

Den effektivaste metoden är dock naturligtvis att installera ett alkolås i alla fordon, vilket gör det i princip omöjligt för föraren att starta lastbilen om han eller hon är alkoholpåverkad.

…och samtidigt enkla att använda
Föraren blåser bara i fem sekunder och startar sedan fordonet. I grundutförandet krävs det inga nya tester efter stopp som varat i kortare är 30 minuter. Systemet behöver inte heller kalibreras oftare än en gång om året, vilket görs i samband med service.

Alla testdata loggas och registreras i alkolåset, såsom datum, tid och resultat. Informationen, som kan laddas ned vid vanliga servicestopp, är krypterad och kan bara läsas av ägaren.

Volvo Lastvagnar tillhandahåller även utrustning till företag som vill göra egna inställningar på alkolåsenheterna, anpassade för särskilda behov. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Exakt teknik
Professionella åkare betraktar alkolåsen som ett sätt att garantera kvaliteten på transporterna och ställer därför höga krav på alkolåsutrustningen.

Alokolås - förhindrar rattfylleri

 

Bland de tekniker som finns att tillgå har Volvo Lastvagnar valt den elektrokemiska tekniken. Med hjälp av bränsleceller ger den mycket exakta resultat och tekniken är tillgänglig till ett rimligt pris.

Volvo Lastvagnars alkolås är först i världen med att uppfylla de stränga krav som utformats för lastbilar som transporterar farligt gods, så kallade ADR-transporter.

Alla Volvolastbilar kan utrustas med alkolås
• Alla nya Volvolastbilar kan levereras med alkolås direkt från fabrik.
• Självklart går det även att utrusta begagnade Volvolastbilar och övriga fordon, oavsett märke, med ett alkolås från Volvo.
• Volvo Lastvagnar var den första lastbilstillverkaren i världen att kunna erbjuda fabriksmonterade alkolås.

Varför inte prova vid nästa testkörning?
De flesta återförsäljare har antingen demonstrationsbilar utrustade med alkolås eller demonstrationsenheter i butik. På så sätt kan du få chansen att ta en närmare titt på våra förstklassiga alkolås när du är ute och testkör en Volvolastbil. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.