The Volvo Way

The Volvo Way

The Volvo Way visar vad vi står för och vill åstadkomma.

Den visar vilken väg vi ska gå för att utveckla vår verksamhet mot lönsam tillväxt, och bygger på övertygelsen att varje individ har förmågan och viljan att förbättra verksamheten och att vi genom att göra detta också utvecklas i yrket.
The Volvo Way handlar om respekt för individen och att vi alla ska vara med och påverka arbetsmiljön till det bästa. Våra ledare har ett särskilt ansvar i detta då deras roll är att se till att strategierna omsätts i praktiken på alla nivåer i företaget.