Volvo FL MetanDiesel

Volvo FL/FE MetanDiesel Classic – det hållbara miljöalternativet för stads- och regionaldistribution

Volvo FL/FE MetanDiesel innebär ett stort steg framåt för gasdrivna kommersiella fordon i och omkring städer. Genom att använda komprimerad gas i vår effektiva dieselmotor går det att köra längre och effektivare än dagens gasdrivna lastbilar.

En metandiesel-lastbil har 30-40 procent högre energieffektivitet, vilket innebär upp till 25 procent lägre bränsleförbrukning jämfört med traditionella gasfordon. Om gas inte finns tillgängligt för tillfället kan lastbilen köras på diesel – vilket ökar driftstiden för ditt fordon.

En lastbil driven med metandiesel ger din verksamhet ökad flexibilitet, unik prestanda, starkare konkurrenskraft – och en bättre miljöprofil.

Lösningen på två stora utmaningar
Ditt företag står säkert väl rustat för att möta kundernas framtida krav på kapacitet, styrka och prestanda. Men är ni lika väl rustade att möta kraven från kommande miljölagstiftning och era kunders förväntningar vad gäller miljöhänsyn och hållbarhetstänkande?
 
Här kan Volvos nya FL/FE MetanDiesel lastbilar mycket väl vara svaret.

Olik alla andra gasdrivna lastbilar
Volvo MetanDiesel finns på den svenska marknaden för närvarande i versionerna Volvo FL och FE med 7-litersmotor, komprimerad gas med 240 respektive 340 hk för t ex distribution och sophantering. Till skillnad från konventionella gaslastbilar har Volvo FL/FE MetanDiesel samma prestanda som motsvarande diesellastbil då den är baserad på vår driftssäkra dieselmotor.

Mindre bränsle, mindre utsläpp
Förutom de lägre bränslekostnaderna (jämfört med traditionella gasbilar), innebär bytet från diesel till metangas också en påtaglig minskning av CO2-utsläppen jämfört med vanliga dieselmotorer – upp till 70 procent med biogas.

Nu pratar vi affärer
Att investera i en Volvo FL/FE MetanDiesel kommer gynna ditt företags miljöprofil och bidra med ökad konkurrenskraft, prestanda och flexibilitet. Transportföretag världen över är överens om att en tydlig miljöprofil kommer bli allt viktigare för att skapa affärer. Volvo MetanDiesel är ett bra val för att möta morgondagens krav.
Trygga tillgängligheten
Egenskaperna hos nya Volvo FL/FE MetanDiesel  ger din lastbilspark unik flexibilitet då varje lastbil erbjuder en avsevärt större aktionsradie jämfört med traditionella gasfordon. Dess unika förmåga att, om tillgången på gas tillfälligt skulle vara ett problem, gå på enbart diesel ökar dess flexibilitet – och ditt företags förmåga att trygga maximal tillgänglighet till era lastbilar.

körsträckor
Jämförelse, körsträckor

En smartare, mer effektiv motor

Genom att använda en dieselmotor istället för en Otto-motor med tändstift, som traditionellt används i gas-lastbilar, har vi ökat energieffektiviteten med 30–40 procent. Jämfört med Otto-motorn har bränsleförbrukningen reducerats med ca 25 procent. 

För en regionaltransport innebär det en blandning av upp till 75 procent gas och 25 procent diesel. Vid distribution och sophantering i staden ger det en gasinblandning av 50–70 procent beroende på körcykel.

Tanksystem
CNG/CBG-tank: 2x150-liter alternativt 2x200-liter (höger sida)
Dieseltankar: 150, 240 eller 330-liters (vänster sida)
AD-blue tank: 20 och 50-liters på FL och 70-liters på FE (vänster sida)

Chassi
Hjulbas: 3600mm och uppåt.

LEC – Low Entry Cab
Volvos FE MetanDiesel går även att beställa med LEC (lågbyggd hytt). Bilen lämpar sig för t ex sopbyggnation och finns i utförande med 340hp och en Allison automatväxellåda.
D7F-MDE-240 Euro 5 utsläppsnivå